Financovanie

Kúpa bytu

Kúpa bytu v Bytovom dome Bellova bude pozostávať z 3 štandardných krokov.

Prvým krokom je výber bytu a podpis rezervačnej dohody. Rezervačná dohoda a zaplatený rezervačný poplatok potvrdí Váš záujem o kúpu bytu. Výška rezervačného poplatku je 5.000,- EUR.

Po podpise rezervačnej dohody a zaplatení rezervačného poplatku Vám v druhom kroku prípravíme návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorá bude pripravená v závislosti na spôsobe financovania (hypoúver so založením kupovanej nehnuteľnosti, hypouver so založením inej nehnuteľnosti alebo kúpa z vlastných zdrojov) ako aj na spôsobe nadobudnutia vlastníctva (kúpa do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kúpa do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva). Na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zaplatíte časť kúpnej ceny do výšky 30% z kúpnej ceny bytu.

Posledným, tretím krokom je uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorú budeme podpisovať po kolaudácii bytov a na základe ktorej zaplatíte zostatok kúpnej ceny teda 70% z ceny bytu.